1. „Jakiej radości doznaję dzisiaj, że jestem powołany trwać w służbie Twojego nieskończonego Miłosierdzia.”

2. „Owoc jest uzależniony od otwarcia się na Bożą łaskę, od współpracy z nią i od wypełniania Bożych przykazań, a zwłaszcza przykazania miłości.”

3. „Z całkowitym zaparciem samego siebie naśladujcie do końca Jezusa Chrystusa i św. Jadwigę – Służebnicę Jego – w posłuszeństwie i doskonałym ubóstwie.”

4. „Między uprzejmością a serdecznością, miłością jedną a drugą istnieje nieskończona otchłań, którą można dostrzec bez umiejętności wnikliwego obserwowania, którą się czuje, nawet jeśli trudno ją opisać.”

5. „Kogo można zmusić do miłości, która jest ofiarowaną przez Boga cnotą? Lecz, mój Boże, jak wobec tego można przyjmować Komunię Św., a mimo to nadal nie umieć kochać!”

6. „Radość Bożonarodzeniowa nie leży w darach materialnych, lecz należy jej szukać w przyjęciu Jezusa, odnowieniu pokory, posłuszeństwa i innych cnót przy żłóbku najpokorniejszego, najbardziej uległego, umarłego dla świata Zbawiciela.”

7. „Niechaj zawita do was Ten, Którego Kościół czci imieniem „Książę Pokoju”, wraz z Jego pokojem, który wszystko otoczy! On powiada: „Pokój mój wam daję”, nie zaś iluzoryczny pokój świata tego.”

8. „W nadchodzącym roku pochwyćmy krzyże! Niebywała dotąd bieda całego świata, wypieranie wiary, nadziei i miłości, wołania głodujących nędzarzy, marnotrawstwo bogaczy, ucieczka od Boga i jego łask muszą doprowadzić do katastrofy. Nie odwracajcie się od Boga nawet na moment, w swej łasce wspomoże On was i nie pozwoli upaść.”

9. „By zostać świętym i dostać się do nieba nie potrzeba niczego innego, jak tylko tego, by każdy człowiek w stanie łaski uświęcającej czynił zawsze to, czego chce Bóg.”

10. „Jeżeli człowiek w swoim życiu nie kieruje się ku niebu, to zmierza do piekła.”

11. „Bóg jest dla duszy sensem i warunkiem życia.”

12. „Nasza droga to odejście z tego świata, nasze życie to droga do Boga, a nasz życiowy cel – zawinięcie do niebiańskiego portu, do krainy niebiańskiego spokoju, świętego życia w Bogu, z Bogiem, przy Bogu.”

13. „Nasza nieśmiertelność zapisana jest głęboko w wiecznych zamiarach Boga i głęboko w naszym sercu.”

14. „Tylko jedno zadanie stawia przed nami chrześcijaństwo: szukanie i odnajdywanie naszego Zbawiciela – drogi, prawdy i życia – przez którego jedynie możemy dojść do Ojca.”

15. „Czyż może być dobro, które bardziej od Boga zasługuje na to, aby go poszukiwać? Skoro Bóg jest najwyższym skarbem i najsłodszą radością, najlepszym ze wszystkich przyjaciół, najdelikatniejszym ze wszystkich ojców, (…) to czy można przeżyć bez Niego choć jeden dzień?”

16. „Dlaczego rozpoczynacie wszystko bez anioła świętego? Dlaczego wstajecie nie pozdrowiwszy go i bez niego kładziecie się na spoczynek? Ach, człowiek chroni siebie i swą własność na wszelkie możliwe sposoby, tylko nie przy pomocy ochrony, jaką w osobie anioła świętego dał mu Bóg!”

17. „Czy można być chrześcijaninem i unikać stołu Pana? Czyż można odsuwać od siebie ten chleb z nieba, tę świętą ucztę, przez którą zostajemy połączeni z Chrystusem, a przez Niego z Bogiem?”

18. „Matka Boga Zbawiciela jest Matką boleści. Wzięła najwyższy udział we wszystkich cierpieniach, które spotkały Syna Bożego, aż po szczyt Golgoty, (…) ponieważ, kiedy cierpi dziecko, cierpi również i matka.”

19. „O Maryjo, nasza Matko, jak się czujemy dzisiaj, gdy spoglądamy na Ciebie? Im wyżej Cię widzimy tym bardziej czujemy się wywyższeni, bo Ty jesteś naszą Matką. Czy to możliwe, by wśród nas znajdowało się jeszcze serce, które nie biłoby ku naszej Matce pełnią zaufania, pociechy we wszystkich cierpieniach?”

20. „Uczenie i rozwijanie wdzięczności należy do głównych zasad wychowania.”

21. „Działalność bez ofiarowania serca i wdzięczności nigdy nie zaowocuje.”

Inne cytaty Sł. Bożego możemy znaleźć na stronie Sióstr Jadwiżanek:

http://www.jadwizanki.com.pl/sl-b-ks-r-spiske/slowa