Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę – 22 maja

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę, która odbędzie się 22 maja, będzie poświęcona modlitwie o pokój w Ukrainie, a do udziału w niej oprócz Polek zaproszone są kobiety ukraińskie. Chcemy, aby polskie kobiety przyjechały na Jasną Górę z kobietami z Ukrainy, które uciekły przed tą straszną wojną – mówi Anna Kałuża z Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet.

Hasłem pielgrzymki pań będą słowa „Pielgrzymka kobiet miłujących pokój”. – W sytuacji, gdy tak wiele kobiet przybyło do Polski z Ukrainy wraz z dziećmi, podkreślenie potrzeb kobiet ukraińskich, zauważenie ich i modlitwa za nie, wydaje się w tym roku szczególnie ważna – uważa rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Zapraszając do udziału w pielgrzymce, Anna Kałuża z Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet przypomina, że pielgrzymki kobiet nie odbywają się od niedawna, bowiem kobiety pielgrzymują od lat do różnych sanktuariów. – Te pielgrzymki je jednoczą, spełniają potrzebę spotykania się i bycia razem – dodaje.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę organizowana jest w niedzielę poprzedzającą Dzień Matki (26 maja). W ostatnich latach z powodu pandemii została ograniczona do niewielkich spotkań modlitewnych, ale w tym roku powraca w pełnym zakresie.

– Środowisk kobiecych w Kościele jest bardzo dużo. Chcemy dotrzeć do wszystkich i przekazać, że są zaproszone, abyśmy się spotkały na modlitwie. Będzie to modlitwa przede wszystkim o pokój. Mówimy teraz o wojnie w Ukrainie, ale gdy trzy lata temu powstał pomysł takiej modlitwy, tej wojny jeszcze nie było. Nam chodzi o to, że kobieta, budując pokój w sobie i czerpiąc ze źródeł, jakie mamy jako chrześcijanie, może ten pokój nieść dalej do swoich środowisk – tłumaczy Anna Kałuża.

Jak dodaje, wojna za wschodnią granicą Polski przyniosła nowy kontekst potrzeby modlitewnej. – Wspieram inicjatywę, aby polskie kobiety przyjechały na Jasną Górę także z kobietami, które są z Ukrainy, a które uciekły przed tą straszną wojną – dodała przedstawicielka Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet.

Dzień pielgrzymki, 22 maja, to także liturgiczne wspomnienie św. Rity, dlatego na Jasną Górę z relikwiami świętej przyjadą m.in. siostry augustianki z Krakowa. – Rita to postać bardzo ciekawa. Reprezentowała w swoim życiu chyba wszystkie stany kobiety: była żoną, matką, potem została siostrą zakonną. Możemy się zatem odnaleźć w jej historii. Atrybutem św. Rity jest róża, powstał zatem pomysł, aby poprosić każdą kobietę o zabranie na pielgrzymkę róży, które zostaną poświęcone i zabrane do domów – poinformowała Anna Kałuża.

Na program pielgrzymki, która rozpocznie się w niedzielę 22 maja o godz. 12.00, złożą się najpierw dwie konferencje wprowadzające, które wygłoszą s. Anna Maria Pudełko AP, apostolinka, psychopedagog powołania oraz Magdalena Kleczyńska, mama trójki dzieci, pedagog i doradca rodzinny, promotorka Ruchu Czystych Serc i Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Miejscem spotkania będzie Sala o. Augustyna Kordeckiego.

O godz. 14.00 Mszy św. dla uczestników pielgrzymki (Kaplica Cudownego Obrazu) przewodniczyć będzie bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet. Na zakończenie o godz. 16.00 na błoniach przed Jasną Górą odmówiony zostanie różaniec, który wspólnie w intencji pokoju poprowadzą polskie i ukraińskie kobiety.

O. Paweł Drobot CSsR, duszpasterz kobiet archidiecezji warszawskiej, krajowy duszpasterz wspólnoty „Dzielne Niewiasty” podkreśla, że do udziału w zbliżającej się pielgrzymce zaproszona jest każda kobieta: wierząca, poszukująca a nawet niewierząca lub uważająca się za oddaloną od Kościoła. – Wierzymy bowiem, że pragnienie pokoju jest bliskie każdej kobiecie, każdy z nas go poszukuje – dodaje redemptorysta.

„To idea, która nas łączy. Pokój dla nas, ludzi wierzących, jest pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego. Ale każdy człowiek go szuka i pragnie go budować, i wierzący, i niewierzący. To powinno być ważne świadectwo jedności wobec sytuacji na świecie, który tego pokoju poszukuje – wyjaśnia duszpasterz.

Mówiąc szerzej o duszpasterstwie kobiet i roli kobiet w Kościele, redemptorysta nawiązał do orędzia skierowanego do kobiet przez Sobór Watykański II. Jest w nim m.in. mowa o promieniowaniu wpływu niewiast na społeczeństwo. W chwili, gdy ludzkość przeżywa głębokie przemiany, kobiety, przepojone duchem ewangelicznym, mogą nieść wielką pomoc ludzkości.

Rola kobiet powinna być zatem bardziej widoczna wobec przemian, które obecnie niosą na świecie niepokój. A celem duszpasterstwa kobiet jest umocnienie tożsamości kobiet i pokazywanie ich misji w Kościele, świecie, społeczeństwie, jako matek, żon, babć, sióstr, przyjaciółek, osób konsekrowanych. Wynika to z przekonania, że siłą kobiet jest siła moralna. Kobieta jest świadoma ról, jakie w postaci różnych powołań stawia na jej drodze Bóg. O tej duchowej mocy pisał m.in. Jan Paweł II w liście apostolskim „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety.

„Ważne jest zatem dzisiaj kształtowanie mentalności i serc kobiet, które są świadome tego, że są kobietami i że mają misję do spełnienia wobec innych kobiet, ale i wobec mężczyzn” – powiedział o. Drobot.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet prowadzi serwis online „Kierunek Niebo” (www.kierunekniebo.pl), w którym znaleźć można materiały formacyjne potrzebne do rozwoju duchowego, intelektualnego i emocjonalnego kobiet. Jest to także przestrzeń do spotkań i prowadzenia twórczego dialogu oraz platforma informacyjna o inicjatywach KRDK.

Duszpasterstwa kobiet funkcjonują w kilkunastu diecezjach, ale inicjatyw skierowanych do kobiet o różnym powołaniu i aktywności, jest w całej Polsce bardzo dużo. Rekolekcje, spotkania modlitewne i formacyjne, pielgrzymki, dni skupienia, wykłady i konferencje inicjowane przez duszpasterstwa zaadresowane są do mam, babć, żon, narzeczonych, singielek, wdów, kobiet biznesu i wielu innych. Ich koordynacją zajmuje się Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet. Delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet jest bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

źródło: https://www.ekai.pl/wkrotce-ogolnopolska-pielgrzymka-kobiet-na-jasna-gore/